Tlumivky a transformátory pro dráhy

Rozvodna pro lokální ohřev

Systém AdP je tvořen především transformátorem. Instaluje se v blízkosti výhybek a dodává samoregulační elektrický odpor, který zaručuje pohyblivost výhybek při sněžení, nebo v klimatických podmínkách, které mohou vést k tvorbě námrazy. V souladu s požadavky norem RFI LF627 a LF629.

Samoregulační topný kabel

Samoregulační topný kabel je určen pro výměnu starých stacionárních odporníků. S těmito kabely je možné optimalizovat jak spotřebu elektrické energie, tak i zaručit pohyblivost železničních výhybek při sněžení, nebo v klimatických podmínkách, které mohou vést k tvorbě námrazy. V souladu s požadavky norem RFI LF627 a LF630.

Styková kolejová tlumivka 800A

Indukční spoj 800A se používá při komunikaci mezi napájecím zdrojem a přijímacím koncovým zařízením kolejového obvodu a staničního obvodu. Umožňuje průchod trakčního proudu mezi dvěma sousedními traťovými úseky (jejichž kolejnicové styky jsou elektricky izolovány) a řádné fungování kolejového obvodu, aniž by umožnil průchod proudu do sousedních obvodů. V souladu se specifikacemi RFI IS 415.

Styková kolejová tlumivka 1000A

Indukční spoj typu 1000A SSE umožňuje návrat dráhového proudu do trakční měnírny pomocí spoje se samotným středem vinutí. V souladu se specifikacemi RFI IS 415.

Měnič DC/AC 3kV DC 415V AC TE – montáž na sloup

Měnič řady 3kV DC/415V AC je určen k použití na železničních tratích a přímo napojený na vedení vysokého napětí, osazený na sloupu.

Statický měnič DC/AC

Napájecí systém se statickým měničem proudu, který je přiváděný z nadzemního trolejového vedení 3kV DC

Suchý epoxidový transformátor VN/NN

Transformátor je:

  • suchý epoxidový VN/NN

V souladu se specifikacemi RFI LF 666A.

Třífázové a jednofázové transformátory

Jednofázové a třífázové transformátory pro napájení SELV a PELV obvodů. V souladu se specifikacemi RFI IS 365 a IS 732.