TrafostaniceOd začátku své činnosti se zabýváme dodávkami trafostanic.
Realizujeme komplexní dodávky trafostanic a staveb „na klíč“ t.j. projektová příprava, realizace, legislativní ukončení:

– Kioskové pochozí, nepochozí
– Sloupové
– Výměna transformátorů
– Rozvodny VN, NN
– dodávka a montáž vzdušných venkovních vedení NN a VN
– dodávka a montáž zemních kabelových vedení VN a NN
– výstavba a rekonstrukce trafostanic
– rekonstrukce rozvoden VN a NN
– dodávka a montáž přípojek NN a VN
– PPN práce, montážní a údržbové práce na el. zařízeních NN a VN
– montáže a revize výrobních linek a technologických celků
– výchozí a periodické revize objektů, trafostanic, el. strojů, zařízení a technologických celků
S našimi stálými klienty uzavíráme smluvní vztah, který umožňuje optimální přístup k jejich potřebám, samozřejmostí je prioritní vyřizování zakázek. Pro majitele výrobních a provozních objektů jsme ideálním technickým správcem s minimálními finančními náklady a maximálními výhodami.

Naše kvalifikační předpoklady
vyškolení pracovníků v oblastech PPN, kabelové soubory RAYCHEM, technologie AES,SAX
pravidelné proškolování pracovníků z vyhl. 50 §6,7,9
certifikace na protipožární ucpávky
strojnické a jiná oprávnění, práce ve výškách
znalost prostředí, flexibilita a operativnost nasazení
likvidace odpadů

Kvalitu dokládáme nejen udržováním systému jakosti ISO 9001, ale hlavně množstvím realizací a spokojených zákazníků za již více než 10 let naší působnosti v této oblasti. Právě to, je náš hlavní cíl.

Všechny práce provádí tým zkušených a zodpovědných pracovníků s příslušným oprávněním pro danou činnost. Pokud budete naší nabídkou osloveni a projevíte o naše služby zájem, jsme připraveni k oboustranné spolupráci a k realizaci díla k Vaší spokojenosti.