POROR !!!!! Změna v nařízení komise(EU) č. 548/2014 od 1.7.2021

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014
ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory.

Od 1.7.2021 platí Stupeň 2 pro

Maximální ztráty pod zatížením Pk (W)

Maximální ztráty při chodu naprázdno Po (W)

Zobrazovač